Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.kreskowe.net

 

Ogólne
§1

 


1. Sklep internetowy Kreskowe.net działa pod adresem www.kreskowe.net. „Fortes Development” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Property Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Pruszczu Gdańskim /83-000/ przy ul. Obrońców Westerplatte 5, NIP: 6040161184, KRS: 0000485415

2. Dane kontaktowe do Sprzedającego: e-mail: sklep@kreskowe.net; tel: (58)732-18-86.
3. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.
4. Złożenie zamówienia w sklepie www.kreskowe.net oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

 

Rejestracja klienta
§2

 


1. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza rejestracyjnego".

 

Przyjęcie i realizacje zamówienia
§3

 


1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepu.
2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.
4. Podane ceny zawierają podatek VAT.
5. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
6. Terminy realizacji zamówień wynoszą od 1-3 dni roboczych (poniedziałek-piątek).
7. W przypadku zamówień, których realizacja wymaga zamówienia towaru u producenta, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia, o czym zobowiązany jest poinformować Kupującego.
8. Każda transakcja będzie potwierdzana FAKTURĄ VAT, która zostaje przesyłana drogą elektroniczną na adres mailowy podany przez Kupującego. Na prośbę Kupującego możliwe jest przesłanie faktury VAT listem zwykłym na wskazany przez niego adres.
9. Akceptowalne płatności : przelew (przedpłata) należnej kwoty na konto bankowe Sprzedającego, przelew (przedpłata) należnej kwoty przez system PayU lub płatność za pobraniem. Zamówienie zostanie niezwłocznie zrealizowane po ustaleniu sposobu płatności, a w przypadku przelewu (przedpłaty), po wpłynięciu kwoty na konto Sprzedającego.
10. Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

 

Dostawa
§4

 


1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.
2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
3. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
4. Nabywca powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności kuriera.
5. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca i Nabywca mogą uzgodnić ponowne przekazanie towaru. W gestii Sprzedającego będzie, jakie warunki przekazania zamówionego produktu będzie musiał spełnić Nabywca.
6. Nabywca towaru powinien zawsze przed złożeniem zamówienia upewnić się o dostępności danego produktu (telefonicznie lub e-mail) oraz przewidywanego terminu dostawy.
7. Dostawa realizowana jest przez firmę kurierską DHL lub DB Schenker.
8. Na prośbę Nabywcy, Sprzedający zobowiązany jest udostępnić numer listu przewozowego w celu monitorowania przesyłki. Przesyłkę można śledzić na stronie internetowej firmy kurierskiej: http://www.schenker.pl/e-schenker/trackingland/trackingservice/  lub www.dhl.com

 

Gwarancja i reklamacje
§5

 


1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie sporządzonego protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki lub pisemnego oświadczenia Kupującego. Uszkodzenia mechaniczne towaru należy zgłosić Sprzedającemu niezwłocznie po ich wykryciu.
2. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
3. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym oraz złożenie oświadczenie na piśmie o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar musi być niezniszczony, kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
4. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towaru od Klienta. Zwrot środków jest realizowany tym samym kanałem, którym przeprowadzona była płatność, w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki od Klienta. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji. 
6. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT.

 

Postanowienia końcowe
§6

 


1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i
przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
2. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep http://www.kreskowe.net oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie http://www.kreskowe.net (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Fortes Development Sp. Zo.o. Property S.K.A
ul. Obrońców Westerplatte 5
Pruszcz Gdański, 83-000
e-mail: sklep@kreskowe.net

 


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ......................................................................................................................................................................................................................................................................................., numer zamówienia............................................................................................
Data zawarcia umowy / odbioru to................................................., 

 

Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................

Podpis.....................................................................................
Data.....................................................................................

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl